Banco de ideas responsables

Desde RSE Xunta de Galicia animamos ás empresas que fagan sostibilidade social empresarial a que a comuniquen. O obxectivo deste banco de ideas responsables é dobre. Por unha banda, é unha canle para que as empresas, entidades e organizacións galegas poidan dar a coñecer as accións que levan a cabo en materia de sostibilidade social empresarial e servir de exemplo ao resto. Por outra, informa a sociedade das accións responsables do tecido empresarial de Galicia.

Consulta de ideas rexistradas

AmbientalConciliaciónEconómicoSocial

Comparte a túa idea

Cubre o formulario