Traballo pola igualdade de oportunidades sen discriminación

 

 

O grupo sanitario Povisa traballa desde fai anos na aplicación dun plan de igualdade de trato e de oportunidades entre todas as persoas traballadoras do grupo.

 

Do mesmo xeito crean oportunidades non só no acceso ao emprego, a conciliación e ordenación do tempo de traballo, a contratación, clasificación profesional, promoción, formación, retribución e saúde laboral, así como velar por traballar constantemente na comunicación e nunha linguaxe non sexista.

 

Un traballo diario destinado a todos os traballadores para os que dentro do material de conciliación aplícanse medidas como contar con comedor de empresa, subvencións para a gardería, xornadas reducidas e flexibilización de horarios así como excedencias voluntarias.

 

Xunto a estas accións Povisa elaborou un protocolo co que evitar o acoso e a violencia de xénero tanto no entorno laboral como foro, así como unha comisión de Igualdade.

 

Todo un plan desenvolvido e negociado entre as distintas áreas da empresa e entre a dirección da empresa e aqueles que representan os traballadores. Unha unión de traballo que permitiu que outubro se asinará o II Plan de Igualdade do Hospital.

 

Empresa POVISA (grupo sanitario Rivera)

 

Sector sanitario

 

Tamaño 1.500 trabajadores

 

web https://www.povisa.es/