Informes de evolución

O Observatorio Permanente da RSE de Galicia nace cunha dobre función: informativa e investigadora. Neste sentido, ofrécense datos e estatísticas sobre a materia na nosa comunidade. Froito deste traballo publícanse periodicamente informes de resultados sobre a forma na que as empresas galegas están incorporando os principios de responsabilidade social á súa xestión.

 

Informe de resultados 2021

Informe de resultados 2018

Informe de resultados 2016

Resumo de resultados. Novembro 2015

Resumo de resultados. Novembro 2013

Resumo de resultados. Maio 2013

Resumo de resultados. Novembro 2012

Resumo de resultados. Maio 2012

Resumo de resultados. Novembro 2011

Resumo de resultados. Maio 2011

Resumo de resultados. Novembro 2010

Resumo de resultados. Maio 2010

Resumo de resultados. Novembro 2009

Resumo de resultados. Maio 2009