Concilación co modelo Kaizen

No camiño de atopar unha conciliación eficiente e efectiva Juan Martínez Lema aplica o modelo Kaizen na súa granxa de vacún de carne pequena. A súa proposta ten como obxectivo lograr unha conciliación laboral, familiar e persoal: mellorar as condicións laborais e ao mesmo tempo incrementar a produtividade, e acadar máis calidade dos produtos galegos.

Juan Martínez Lema propón a aplicación do modelo Kaizen ou de mellora continua en todo o tecido empresarial galego. Así, cun esforzo inicial e concienciación de empresas e persoas traballadoras, busca que nun breve período se acaden resultados moi elevados, e repercutan por exemplo en que se traballen menos horas a semana (35). Unha propósta coa que se logra unha conciliación familiar de calidade.

Empresa: Juan Martínez Lema

Sector: Agrícola

Tamaño: 1 empregado