Vantaxes

Ser socialmente responsable contribúe de modo positivo na empresa.

Vantaxes internas

 

1
Fidelidade do persoal á empresa e da clientela.
2
Mellora da motivación e da produtividade no traballo.
3
Aumento da cualificación e capacidades do persoal, así como da súa implicación.
4
Diferenciación fronte á competencia e incremento dos ingresos.
5
Maior potencial de innovación e mellora da competitividade.
6
Incremento da eficiencia dos procesos produtivos e aforro de custos.
7
Maior capacidade de adaptación fronte aos cambios e xestión das crises.

 

Vantaxes externas 

 

1
Mellora da imaxe e da reputación.
2
Maiores puntuacións en contratos coas administracións públicas.
3
Maior facilidade para cumprir coa normativa vixente.
4
Reforzo das relacións coas comunidades locais.
5
Fortalecemento do tecido económico e social local.
6
Novas oportunidades de negocio.
7
Redución do risco empresarial.
8
Obtención de financiamento en mellores condicións.
9
Contribución positiva a un desenvolvemento sustentable.