Paneis de cata solidarios

Descrición

É unha iniciativa que nace en 2011 a raíz de contabilizar a cantidade de alimentos destruída na empresa trala realización de Paneis de Cata de Consumidores. Decídese darlle unha saída ao excedente de mostras comerciais de alimentos, facendo para iso un investimento en recursos humanos e materiais, ferramentas e loxística para unha xestión eficaz e un aproveitamento real para os beneficiarios do proxecto. Tómase contacto con comedores sociais e institucións benéficas e defínense metodoloxías de traballo. Comunícase aos clientes o fin do excedente de mostras para conseguir a súa aprobación e colaboración, capacítase ao persoal, desenvólvense aplicacións informáticas para xestionar as cantidades de alimentos dispoñibles, a súa manipulación, o seu almacenamento, o seu transporte, etc. 

A iniciativa "Paneis solidarios" impacta moi positivamente nos nosos grupos de interese. A acción está moi adaptada á situación económica actual, na que toda axuda é necesaria. Resulta "inmoral" desperdiciar cantidades enormes de alimentos en perfecto estado, cando hai organizacións que poden darlle un uso adecuado e beneficiar con iso aos máis necesitados. Por isto, cun pouco de conciencia solidaria, e coa participación e o apoio de empregados, clientes e provedores, modificáronse lixeiramente as metodoloxías de traballo para evitar un desperdicio e conseguir un beneficio social e ambiental de forma simultánea. 

Impacto

Doazón de comida aos máis necesitados, redución do desperdicio alimentario e da xeración de residuos. No ano 2015 doáronse 1.473 quilogramos de alimentos. Estímase unha media anual de máis de 9.000 racións de comida doadas nos últimos 4 anos.

Empresa: Ambical Proyectos
Sector: Consultoría e formación
Tamaño: 19 empregados
Web: www.ambical.com