Implementar RSE a provedores

Descrición

Trátase dun paso adiante na cadea da RSE,  non só no que respecta ao labor de Gadis (o cliente), senón involucrando a provedores. Trataríase de invitar a provedores a que participasen activamente en temas de interese social como reparto de alimentos, colaboracións con fundacións, etc. Daríase a coñecer por toda Galicia a través de eventos gastronómicos (feiras alimentarias, festas gastronómicas, etc.).

Impacto

Axudar aos máis necesitados, notoriedade social, imaxe de marca, incremento de vendas por afinidade coa filosofía responsable da organización.

Empresa: Innovo Plus
Sector: Comercial, consultoría e formación
Tamaño: 3 empregados
Web: www.innovoplus.blogspot.com