Vehículos solidarios na gran recollida de alimentos

Descrición

ViAQUA é unha empresa galega do sector do medio ambiente que xestiona todos os procesos relacionados co ciclo integral da auga, en constante innovación tecnolóxica e no uso sostible dos recursos de auga dispoñibles.

A idea está enmarcada nas recollidas de alimentos anuais para axudar a persoas desfavorecidas que organiza a Federación Galega de Banco de Alimentos (FEGABAN). Viaqua contribuíu na IV Gran recollida de 2016 con vehículos da frota da empresa e persoal voluntario para a recollida, traslado e posterior selección dos alimentos doados polos cidadáns en tendas de alimentación e supermercados das cidades de Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra.

Impacto

No ano 2016 recolléronse 600 quilos de alimentos que serviron para mellorar a situación de 400 persoas desfavorecidas de Galicia.

Empresa: Viaqua
Sector: Xestión da auga
Web: www.viaqua.gal