Cálculo da pegada de carbono

Descrición

Trátase dun instrumento para determinar a cuantificación de emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (TonCO2Eq GEI) que foron emitidas á atmosfera a través da xeración dos nosos produtos e/ou servizos. Así, puidemos evaluar o impacto da nosa actividade durante o ano 2012, o cal ascendeu a 21,74 TonCO2Eq, é dicir, un total de 1,81 TonCO2Eq por empregado. Metal Ferrol é unha empresa carbono neutral.

Impacto

Coñecer a contribución da organización ao quentamento global, identificar as principais fontes de emisión, seleccionar a metodoloxía de cálculo da pegada de carbono para as instalacións da empresa e localizar procesos que poidan contribuír á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro no futuro.

Empresa: Metal Ferrol S.A.L.
Sector: Siderometalúrxico
Tamaño: 10  empregados
Web: www.metalferrolsal.es