Cuestionario RSE para provedores

Descrición

Os nosos provedores son entidades que están perfectamente alineadas coa nosa estratexia de RSE, baseada nunha relación bidireccional de transparencia e confianza. Enviámoslles o Cuestionario RSE aos provedores e animámolos a comprometerse cos principios fundamentais para unha xestión responsable.

Impacto

Fortalecer a aplicación dos Dez Principios do Pacto Mundial na nosa cadea de valor.

Empresa: Metal Ferrol S.A.L.
Sector: Siderometalúrxico
Tamaño: 10 empregados
Web: www.metalferrolsal.es