Xunta PRO RSE

Xunta PRO RSE

O software gratuíto Xunta PRO RSE permítelles ás empresas galegas facer unha diagnose da súa situación para a posterior elaboración de memorias de responsabilidade social. A Xunta de Galicia pon a disposición das empresas unha ferramenta adaptada ao último estándar GRI Standards, coa creación de novos indicadores e adaptación dos anteriores. 

Módulo ODS
O goberno galego, comprometido co cumprimento dos 17 Obxectivos do Desenvolvemento Sostible da ONU (ODS) e consciente do importante papel que xogan as empresas na consecución destes, inclúe na última versión de Xunta PRO RSE un módulo que permite facer a análise da achega que as entidades fan aos principios dos ODS.

Por que usar Xunta PRO RSE?

A ferramenta da Xunta de Galicia permite ás empresas a integración das variables da responsabilidade social empresarial na xestión do seu negocio, dunha maneira sinxela e gráfica. As empresas poden visualizar os indicadores e o estado das súas propias actuacións en materia sociolaboral, ambiental e económica, así como testar a súa evolución a través dos cambios que se vaian introducindo nos indicadores, en función das accións que desenvolvan ao longo do tempo.

Características e funcións
  • Emisión de informes a partir dos estándares da Xunta de Galicia (con indicadores propios e personalizados), Pacto Mundial e GRI Standards.
  • Posta en valor e control das actuacións da empresa, podendo incluír datos cualitativos e cuantitativos.
  • Identificación das fortalezas e debilidades das empresas dentro da RSE, detectando as posibles áreas de mellora que axudarán as empresas a definir os plans de actuación na materia.

 

Formulario para descargar Xunta PRO RSE