Publicacións

Emprega Saudable

Na súa aposta polo emprego de calidade, a Xunta de Galicia pon ao dispor das empresas esta guía para potenciar os espazos de traballo saudables e, así, incrementar o número de persoas empregadas satisfeitas en Galicia e mellorar a produtividade das empresas.

Emprega Saudable: guía de revitalización da empresa

Guías sectoriais

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pon a disposición das pequenas e medianas empresas galegas unha serie de guías prácticas, de fácil lectura e aplicación, orientadas a destacar os aspectos clave da RSE para cada sector, segundo as súas características e especificidades propias.

Manual RSE para as entidades de economía social

Guía RSE para o sector da construción

Guía RSE para o sector turismo

Guía RSE para o sector adegueiro

Guía RSE para o sector TIC

Guía RSE para o sector do metal

Guía RSE para o sector da alimentación

Guía RSE para o sector téxtil

Guía RSE para o sector conserveiro de peixes e mariscos

Guía RSE para o sector do automóbil

Guía RSE para o sector da madeira

Guía RSE para pemes

Guía de integración de criterios ASG e acceso a investimento responsable

 

Outras publicacións

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

Este documento propón unha serie de obxectivos e accións para as empresas, as organizacións, a propia Administración e a sociedade de cara á creación dun marco idóneo para a incorporación de prácticas socialmente responsables nas empresas galegas.

Descargar

Estudo racionalización de horarios

A publicación recolle unha análise sobre o estado e as tendencias da racionalización de horarios en Galicia e unha comparativa con outras comunidades. O estudo fai fincapé no eido da conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

Descargar

Acordo a prol da Responsabilidade Social Empresarial en Galicia

O acordo a prol da RSE en Galicia, xurdido do Diálogo Social de 2007, representou un importante avance no apoio institucional á RSE en Galicia, partindo dun consenso e achegamento nesta materia entre a Xunta e os principais grupos de interese da responsabilidade social. Entre as 27 liñas de actuación recollidas no acordo atópanse o fomento da formación, a promoción da transparencia informativa, o impulso á implantación nas empresas de sistemas de xestión, a mellora das condicións laborais dos traballadores e traballadoras, a promoción dos valores da RSE e a creación de liñas de axuda.

Descargar