Convención Motivacional

Descrición

Todos os anos S4 celebra una Convención Anual Empresarial na que se reúne todo o equipo co obxectivo de presentar resultados e planificar o seguinte exercicio. No ano 2017, ademais deste evento, celebraron no mes de setembro unha Convención Motivacional, na que se pretendía potenciar o traballo en equipo e as sinerxias entre departamentos, animar aos traballadores no último trimestre do ano para superar os obxectivos expostos e favorecer o intercambio de ideas e proxectos. 

Esta convención celebrouse en instalacións alleas ás da empresa, para favorecer a concentración dos empregados fora da súa zona de confort e a súa rutina habitual de traballo; e ademais se repartiron detalles personalizados para fomentar o sentimento de pertenza á organización. 

Impacto

Os resultados desta iniciativa tradúcense nun equipo más motivado, un incremento das vendas grazas á motivación no ámbito comercial e a posta en marcha de novas ideas que xurdiron tralo intercambio de puntos de vista entre departamentos. 

Empresa: S4 Correduría de Seguros e Xerencia de Riscos

Sector: Seguros

Tamaño: 37 empregados

Web: http://s4net.com/

 

RSE, RSE Xunta S4 Correduría de Seguros Convención Motivacional