Pensando en benestar ambiental

A empresa Aditivos e Servizos Galegos Sergal, S.L. de control de pragas e bioseguridade alimentaria en Galicia, desenvolve unha acción para o beneficio do medio ambiente.                                      

Co propósito de ser máis respectuosos e cumprir cos obxectivos e indicadores desprendidos do pacto Mundial busca reducir de contaminante ambientais ao tempo que mellora a imaxe ante clientes e sociedade en xeral.

Para lograr isto traballa en atopar Biozidas homologadas pola UE e non dispoñibles en España, de tal xeito que se poidan substituír as que non son respectuosas co medio ambiente por outras biodegradables. Realizando un esforzo por importalas e empregalas. Un traballo de mellora ambiental na que participan clientes, preveres e traballadores.

Para todo isto Sergal emprega recursos económicos para atopar estes produtos alternativos, que precisan ser importados. Por outra banda esta empresa con dez anos de experiencia busca a transferencia de coñecementos sobre estes produtos para que se poidan legalizar e mercar dentro do territorio nacional.

Empresa: Aditivos e Servizos Galegos Sergal, S.L

Sector: control de plagas e bioseguridade alimentaria.

Tamaño: 8 persoas traballadoras.

Web: http://www.sergal.es