GREG_RSE

A Xunta de Galicia, organismo pioneiro a nivel nacional na aposta pola responsabilidade social empresarial, creou no ano 2012 o Grupo de Representación Empresarial Galego en materia de RSE, co fin de comunicar e sentar as bases de como facer RSE en Galicia.

Obxectivos do grupo
  • Posicionar as empresas galegas como un referente en RSE.
  • Afondar nos contidos prácticos da RSE.
  • Establecer as bases para a implantación a grande escala da RSE nas pemes.

Última reunión

En xullo de 2018, celebrouse a súa última reunión. A inauguración e benvida da mesma correu a cargo de Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Emprego. 

Durante a citada sesión, procedeuse á exposición do estado actual da responsabilidade social empresarial en Galicia, sempre destacando o papel do GREG_RSE e a súa axuda ao impulso da RSE na nosa comunidade. 

María Coutinho Villanueva, Subdirectora Xeral de Relacións Laborais, presentou a proposta de Funcionamento do Grupo e do Plan de Integración de Novas Empresas. Ambos documentos quedaron aprobados por unanimidade.

A reunión rematou co relatorio "Tendencias en integración da RSE no Modelo de Negocio e os Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS)", por parte de Enrique Sánchez Iniesta, profesional invitado. Trala ponencia, os membros do grupo debateron sobre a súa visión sobre o tema e as maneiras nas que as empresas poden integrar os ODS dentro da súa xestión. 

Os participantes nesta sesión foron os seguintes: Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Emprego; María Coutinho Villanueva, Subdirectora Xeral de Relacións Laborais; Isabel Cañas Landín, directora de Relacións Institucionais de Congalsa; Juan Carlos Rama Bermúdez, director de Recursos Humanos de Congalsa; Sonia González Somoza, directora de Persoas e RSC de CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas); Victoria Sánchez Jiménez, directora de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicación do Grupo Calvo; Rafael Martínez Fernández, director de Recursos Humanos do Grupo Profand; David Veiga Moares, director xeral corporativo de Grupo Puentes; Encarni Leal Rodríguez, xestora de proxectos RSC de Hijos de Rivera; Carlos Piñeiro Aneiros, do departamento de RSC de Inditex; Marcela Domínguez Blanco, responsable de Relacións Laborais e Xestión de Persoas de R Cable y Telecomunicaciones; e María Llorente Ramos, do departamento de RSC e Relacións Institucionais de R Cale y Telecomunicaciones.