Vehículos eléctricos e híbridos contra o cambio climático

Descrición

Viaqua, como empresa comprometida no ámbito da innovación, o desenvolvemento sostible e a mellora do medio ambiente, incorporou a súa frota 9 vehículos híbridos e 9 vehículos eléctricos. Con esta medida contribúe a reducir as emisións de CO2 á atmosfera e a loitar contra o cambio climático, apostando por unha mobilidade sustentable e respectuosa co medio ambiente.

A proposta enmárcase no compromiso de Viaqua de reducir a súa pegada ambiental e, en concreto, a pegada de carbono. A enerxía consumida nas plantas de tratamento xestionadas por Viaqua xa ten Certificado de Orixe Renovable, é dicir, a súa pegada de carbono é cero. Agora a empresa dá un paso máis reducindo a pegada de carbono da súa frota.

Impacto

Coa incorporación destes vehículos á súa frota conséguese a redución de 23,6 toneladas de CO2 ao ano.

Empresa: Viaqua
Sector: Xestión da auga
Tamaño: 543 empregados
Web: www.viaqua.gal