Xestión responsable de residuos electrónicos

A empresa de servizo integral de xestión de residuos Revertia colaborou con Boot Camp, un dos maiores eventos deportivos e de ocio do norte de España e Portugal, para promover unha recollida responsable de residuos electrónicos. 

Unha destas campañas consistiu na habilitación dun punto de entrega destes residuos nunha zona da carreira de obstáculos celebrada na praia de Samil (Vigo) no mes de outubro de 2019. Como compensación a todos aqueles que colaborasen coa recollida, sorteouse un ordenador portátil reacondicionado por esta empresa. 

Esta colaboración compleméntase cunha segunda campaña de recollida de pequenos aparellos electrónicos en ximnasios desta cidade, dun mes de duración. 

 

Empresa: Revertia

Sector: Informático

Web: www.revertia.com