Edición 2019

 

Fallo do xurado Premios RSE Galicia

Os premios RSE Galicia pretenden ser unha maneira de poñer en valor e recoñecer publicamente o labor daquelas empresas que adoptan principios e prácticas de responsabilidade social na súa xestión.

O xurado dos premios RSE Galicia 2019 acordou conceder ós seguintes recoñecementos:

1. Premio á Responsabilidade Social Empresarial nas seguintes categorías:

Pequena empresa

  • TECALIS INNOVACIÓN, SLU

Mediana empresa

  • EMPRESA MONFORTE, SAU

Gran empresa

  • ALTIA CONSULTORES, SA

2. Premio Mención á Conciliación:

Pequena empresa

  • CONGALSA, SL

Ligazóns de interese