Alfabeto braille na cosmética

Coa finalidade de acadar a accesibilidade e a igualdade no colectivo invidente, Kooch Green Cosmetics incorporou un alfabeto en braille en todos os seus produtos. Esta empresa galega naceu baixo uns piares moi claros de coidado do medio ambiente e a responsabilidade social, e emprega procesos de elaboración responsables, veganos e certificables. Para levar a cabo esta acción, contactou coa ONCE co obxectivo de asegurar que o etiquetado fose correcto. Con isto buscan mellorar a calidade de vida deste colectivo, aumentando a súa seguridade e autonomía e recoñecéndoos como unha parte activa máis do mercado. 

Impacto

Este etiquetado posibilita a identificación dos produtos de hixiene por parte de persoas invidentes sen necesidade da axuda de terceiros. 

 

Empresa: Kooch Green Cosmetics S.L.

Tamaño: 2 empregados

Sector: Cosmética

Web: https://koochgreencosmetics.com