RSE,

Concerto Solidario de Nadal "Por eles"

Descrición

S4 é unha empresa cun claro obxectivo: mellorar a sociedade na que vivimos a través do seu traballo. Por iso, organiza dende o ano 2012 o Concerto Solidario "Por eles", coa fin de recadar fondos e doalos integramente a unha organización sen ánimo de lucro.

Este concerto nace no contexto da crise económica, a cal aumentou a demanda no Banco de Alimentos de Ourense, unida ao desexo de colaborar con esta institución para darlle visibilidade á labor dos seus voluntarios.

Despois da primeira edición, en 2012, son xa cinco os concertos organizados por S4. En 2013 e 2014, o evento volveu ter lugar en Ourense, a favor da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) e no ano 2016 foi celebrado a favor da AECC de Asturias e a Asociación Galbán de nenos con cancro de Oviedo.

Impacto

Na última edición, en decembro de 2017, asistiron máis de 1000 persoas e se recadaron un total de 10.620,24 euros, que foron doados integramente á Asociación Vigo contra o Cancro. Desta cantidade, o 90% é dedicado á investigación, en concreto ao Proxecto Requite; e o 10% restante, a realizar actividades  cos nenos de oncoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro. 

Empresa: S4 Correduría de Seguros e Xerencia de Riscos

Sector: Seguros

Tamaño: 37 empregados

Web:  http://s4net.com/

 

Convención Motivacional

Descrición

Todos os anos S4 celebra una Convención Anual Empresarial na que se reúne todo o equipo co obxectivo de presentar resultados e planificar o seguinte exercicio. No ano 2017, ademais deste evento, celebraron no mes de setembro unha Convención Motivacional, na que se pretendía potenciar o traballo en equipo e as sinerxias entre departamentos, animar aos traballadores no último trimestre do ano para superar os obxectivos expostos e favorecer o intercambio de ideas e proxectos. 

Esta convención celebrouse en instalacións alleas ás da empresa, para favorecer a concentración dos empregados fora da súa zona de confort e a súa rutina habitual de traballo; e ademais se repartiron detalles personalizados para fomentar o sentimento de pertenza á organización. 

Impacto

Os resultados desta iniciativa tradúcense nun equipo más motivado, un incremento das vendas grazas á motivación no ámbito comercial e a posta en marcha de novas ideas que xurdiron tralo intercambio de puntos de vista entre departamentos. 

Empresa: S4 Correduría de Seguros e Xerencia de Riscos

Sector: Seguros

Tamaño: 37 empregados

Web: http://s4net.com/

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descrición

O Indupanel Dakar Team, equipo oficial do rally Dakar 2018, participou nunha inciativa solidaria nas rexións de  Puno (Perú) e Salta (Arxentina), onde doou unha decena de equipos informáticos con fins educativos a 7 escolas locais. 

A empresa galega Revertia cedeu os computadores procedentes do reacondicionamiento de equipos usados  que realiza habitualmente e que contan con todas as garantías e licenzas de uso para que os nenos poidan utilizar este tipo de material e complementar a súa educación.

Nesta iniciativa solidaria tamén colaborou a a ONG suramericana “Un techo para mi país”, que se encargou de repartir os 10 ordenadores entre os centros educativos, así como da correcta xestión e aproveitamento do material nestas rexións.

O Indupanel Dakar Team foi recoñecido pola organización do Dakar pola súa aposta solidaria.

Impacto

Esta iniciativa conta con tres vertentes:

- Educación de calidade en rexións desfavorecidas. Entregáronse unha decena de ordenadores a diferentes escolas co obxectivo de facilitar a educación con ferramentas tecnolóxicas que permitan un mellor desenvolvemento educativo.

- Fomento da economía circular, evitando os residuos tecnolóxicos. Grazas ao reacondicionamento de Revertia evítase a emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a novas tecnoloxías en países desfavorecidos. Os equipos informáticos serán empregados en diferentes proxectos comunitarios, educativos e sociais. 

Empresa: Revertia / Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empregados
Sector: Informático /Deportes
Web: www.revertia.es / www.indupaneldakarteam.com

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descripción

El Indupanel Dakar Team, equipo oficial del rally Dakar 2018, participó en una inciativa solidaria en las regiones de Puno (Perú) y Salta (Argentina), donde donaron una decena de equipos informáticos con fines educativos a 7 escuelas locales.

La empresa gallega Revertia cedió las computadoras procedentes del reacondicionamiento de equipos usados que realiza habitualmente y que cuenta con todas las garantías y licencias de uso para que los niños puedan utilizar este tipo de material y complementar su educación. 

En esta iniciativa solidaria también colaboró la ONG sudamericana "Un techo para mi país", que se encargó de repartir los 10 ordenadores entre los centros educativos, así como la correcta gestión y aprovechamiento del material en estas regiones. 

El Indupanel Dakar Team fue reconocido por la organización del Dakar por su apuesta solidaria. 

Impacto

Esta iniciativa cuenta con tres vertientes:

- Educación de calidad en regiones desfavorecidas. Se entregaron una decena de ordenadores a diferentes escuelas con el objetivo de facilitar la educación con herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo educativo.

- Fomento de la economía circular, evitando los residuos tecnológicos. Gracias al reacondicionamiento de Revertia se evita la emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a nuevas tecnologías en países desfavorecidos. Los equipos informáticos serán empleados en diferentes proyectos comunitarios, educativos y sociales.

 

Empresa:Revertia/  Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empleados
Sector: Informático / Deportes
Web: www.revertia.es /www.indupaneldakarteam.com