RSE: implantar plans de igualdade na empresa

Imprimir Email
(0 votos)

A consideración, por parte dalgúns sectores, da maternidade como un impedimento para a inserción laboral, a segregación vertical e horizontal no mundo do traballo, as persistentes desigualdades salariais entre mulleres e homes, ou a forma en que se ten producido a incorporación masiva das mulleres no mercado de traballo sen ter abandonado o rol tradicional de atención ao doméstico e aos coidados, constitúen algunhas das características da posición das mulleres no mundo do emprego.

Estas características abren o camiño á vulnerabilidade e á discriminación que convirte ás mulleres en vítimas por excelencia das condutas de acoso sexual e acoso no ámbito laboral.

mujeres en el trabajo rse

Este é o motivo polo cal na RSE Xunta de Galicia, e grazas á Consellería de Traballo e Benestar, facilitamos o instrumento legal que se concibe como apropiado para desactivar esta realidade e en definitiva para a consecución da igualdade de xénero, en especial no ámbito do emprego: a Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia.

A Guía para a elaboración de Plans de Igualdade nas Empresas é unha ferramenta de apoio ás empresas de Galicia co obxectivo de favorecer a consolidación dunha sociedade democrática, xusta e solidaria.

Que é un Plan de Igualdade para a empresa?

Segundo a Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia defínese como

“un conxunto de medidas que comprenden a fijación de obxectivos concretos, a elaboración dun código de boas prácticas na organización do traballo, o establecemento de sistemas de control sobre o cumprimento e a transparencia da súa implantación”.

Como se elabora un Plan de Igualdade empresarial?

  1. Preparatoria. Compromiso e intencións. Supón o abordaxe do proceso de toma de decisións no interior da empresa para formalizar e establecer o compromiso da mesma coa igualdade e que se plasmará e levará á práctica a través do establecemento do Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
  2. Diagnóstica e propositiva, na que se recompilará e analizará a información necesaria para obter unha fotografía da situación da igualdade na empresa, así como os principais déficits e necesidades a abordar de cara á súa consecución total e efectiva. A partir dos seus resultados definirase o documento específico do plan, que concretará os obxectivos e medidas a  implementar para logralos.
  3. Posta en marcha, execución, seguimento e avaliación. Nela definiranse as condicións necesarias para a implementación das medidas establecidas e abordarase o desenvolvemento das mesmas, así como o sistema de seguimento e avaliación que se levará a cabo para asegurar a transparencia na dita implementación e medir os resultados logrados na igualdade.

Proceso de creación dun Plan de igualdade para empresas. 

Que resultados se obteñen coa implantación dun Plan de igualdade?

En primeiro lugar, implica a adopción dun compromiso, responsabilidade e esforzo en modificar a xestión dos axentes implicados: dentro e fora da empresa.

Os resultados notaranse en 4 áreas:

  1. A situación das mulleres na empresa, aumentando a súa presencia naqueles sectores, ocupacións ou postos nos que estean subrepresentadas; equiparando as súas condicións de acceso, mantemento e promoción nos seus empregos; incorporando servizos ou medidas específicas para a descarga de responsabilidades domésticas ou familiares; garantindo a súa participación nos espazos de toma de decisións,etc.
  2. A situación da igualdade e as relacións entre homes e mulleres, equiparando a ambos en canto á súa consideración, representación, expectativas de éxito e obtención de beneficios na empresa; xerando contornas igualitarias libres de discriminacións e acoso; xerando unha dinámica de relacións respectuosa e equitativa… en definitiva, eliminando as discriminacións e xerando dinámicas de traballo favorables á igualdade real.
  3. Os resultados e a cultura empresarial, aumentando a coherencia cos criterios de boa gobernanza e de xustiza social; a identificación e fidelización do persoal ao redor da política empresarial; coñecendo e optimizando todos os recursos humanos e as súas potencialidades; avanzando no proceso de modernización empresarial: orientación cara aos resultados; anticipación a novos métodos de xestión; ampliación das posibilidades de colaboración con entidades públicas e con outras entidades igualitarias, extensión do prestixio e mellora da imaxe interna e externa da empresa; etc.
  4.  No contexto social; a través da promoción e difusión de valores igualitarios que sirvan para sensibilizar a outras entidades e á propia cidadanía, así como da posta en marcha de actuacións de responsabilidade social que contribúan a xerar cambios sociais neste sentido.

Ante estas melloras no entorno empresarial e social, credes que é boa idea implantar un destes Plans de Igualdade na vosa organización?


Xunta de Galicia
Turismo de Galicia
mapaches

betebet yeni giriş, uno de los sitios de apuestas de confianza, tiene una amplia gama de servicios de apuestas. Forma autorizada de servir a sus miembros. El sitio https://girisadresi.mobi/betebet/ el gobierno de Curazao Opera en nuestro país a través de medios legales.
- agario -nakliyat fiyatları çavuşoğlu evden eve nakliyat - agarioagario
sohbet hattıtelefonda sexbahsegel casino siteleri sex sohbetleri casino siteleri