Proxecto Alba: As novas tecnoloxías ao servizo da saúde

Na procura da constante mellora do servizo sanitaria preséntase o Proxecto Alba que ten como obxectivo favorecer a comunicación entre todos os sectores implicados. Para lograr isto o Proxecto Alba estuda e analiza a situación na área de enfermaría para, a través dos resultados, apoiar e complementar as necesidades destes profesionais.

 A autora, Rebeca María Gómez Espinosa, presenta o proxecto Alba, a través do que traballa na mellora da comunicación entre as distintas áreas de saúde, facilitando o acceso ao coñecemento a través de:

  App

  Códigos QR de videoprocedementos

  Vídeos de técnicas de enfermaria

  Flashcard

• PowerPoint

Un amplo abanico de dispositivos que facilitan o acceso ao coñecemento de técnicas e procedementos de enfermaría que podería axudar a minimizar os erros e prever situacións adversas, de tal xeito que proporcionalmente queda incrementada a seguridade tanto do pacente como do traballador.

 

Impacto

Unha proposta destinada a 100.000 empregados do Sergas e que conforma unha cadea de beneficios entres os que destaca o incremento da motivación dos traballadores, favorecendo o desenvolvemento da comunidade.

O proxecto Alba desenvólvese a través duna páxina web, correspondente maquetada, así como papelería precisa para a súa difusión.

 

Empresa: Sergas

Sector: Sanitario

Tamaño: 100.000 empregados.

Web: https://www.proyectoalbaempoderamientodelaenfermera.es/