Reto solidario,

Reto solidario rally Dakar 2018

Descrición

O Indupanel Dakar Team, equipo oficial do rally Dakar 2018, participou nunha inciativa solidaria nas rexións de  Puno (Perú) e Salta (Arxentina), onde doou unha decena de equipos informáticos con fins educativos a 7 escolas locais. 

A empresa galega Revertia cedeu os computadores procedentes do reacondicionamiento de equipos usados  que realiza habitualmente e que contan con todas as garantías e licenzas de uso para que os nenos poidan utilizar este tipo de material e complementar a súa educación.

Nesta iniciativa solidaria tamén colaborou a a ONG suramericana “Un techo para mi país”, que se encargou de repartir os 10 ordenadores entre os centros educativos, así como da correcta xestión e aproveitamento do material nestas rexións.

O Indupanel Dakar Team foi recoñecido pola organización do Dakar pola súa aposta solidaria.

Impacto

Esta iniciativa conta con tres vertentes:

- Educación de calidade en rexións desfavorecidas. Entregáronse unha decena de ordenadores a diferentes escolas co obxectivo de facilitar a educación con ferramentas tecnolóxicas que permitan un mellor desenvolvemento educativo.

- Fomento da economía circular, evitando os residuos tecnolóxicos. Grazas ao reacondicionamento de Revertia evítase a emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a novas tecnoloxías en países desfavorecidos. Os equipos informáticos serán empregados en diferentes proxectos comunitarios, educativos e sociais. 

Empresa: Revertia / Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empregados
Sector: Informático /Deportes
Web: www.revertia.es / www.indupaneldakarteam.com

 

Reto solidario rally Dakar 2018

Descripción

El Indupanel Dakar Team, equipo oficial del rally Dakar 2018, participó en una inciativa solidaria en las regiones de Puno (Perú) y Salta (Argentina), donde donaron una decena de equipos informáticos con fines educativos a 7 escuelas locales.

La empresa gallega Revertia cedió las computadoras procedentes del reacondicionamiento de equipos usados que realiza habitualmente y que cuenta con todas las garantías y licencias de uso para que los niños puedan utilizar este tipo de material y complementar su educación. 

En esta iniciativa solidaria también colaboró la ONG sudamericana "Un techo para mi país", que se encargó de repartir los 10 ordenadores entre los centros educativos, así como la correcta gestión y aprovechamiento del material en estas regiones. 

El Indupanel Dakar Team fue reconocido por la organización del Dakar por su apuesta solidaria. 

Impacto

Esta iniciativa cuenta con tres vertientes:

- Educación de calidad en regiones desfavorecidas. Se entregaron una decena de ordenadores a diferentes escuelas con el objetivo de facilitar la educación con herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo educativo.

- Fomento de la economía circular, evitando los residuos tecnológicos. Gracias al reacondicionamiento de Revertia se evita la emisión de 192 kilos de CO2 por cada equipo informático.

- Acceso a nuevas tecnologías en países desfavorecidos. Los equipos informáticos serán empleados en diferentes proyectos comunitarios, educativos y sociales.

 

Empresa:Revertia/  Indupanel Dakar Team
Tamaño: 4 empleados
Sector: Informático / Deportes
Web: www.revertia.es /www.indupaneldakarteam.com