Actualización de publicacións para a prevención ante a Covid19

Actualización de publicacións para a prevención ante a Covid19

Imprimir Email
(0 votos)

 

 

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) vén de actualizar a súa información de prevención ante o coronavirus nos documentos con recomendacións sectoriais. Unha información que da resposta ás preguntas maís frecuentes en sectores que precisan de cita previa.

 

Os sectores profesionais que teñen novidades nas recomendacións específicas son os seguintes:

 

 

Igual que en documentos publicados anteriormente, estes novos folletos contan con medidas básicas para a organización, asegurando unha axeitada hixiene e limpeza e o mantemento da distancia de seguridade. 

 

Así mesmo, o ISSGA ten a disposición do tecido empresarial unha folla informativa sobre os tratamentos de desinfección en locais comerciais e outras estancias, que pode consultarse nesta ligazón.