Pechado o prazo de solicitudes para participar no programa Responsabilízate

Pechado o prazo de solicitudes para participar no programa Responsabilízate

Imprimir Email
(0 votos)

Unha vez cuberto o número de prazas máximo comunícase que hoxe venres 7 de setembro de 2018 péchase a inscrición para participar no programa Responsabilízate, tal e como establece o artigo 4 da Resolución do 1 de febreiro de 2018 (publicada no DOG n.º 31 do 13 de febreiro de 2018), da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lle dá publicidade ás bases reguladoras e á convocatoria para a selección de pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas ás que se prestarán servizos do programa Responsabilízate (2ª edición). 

De acordo co artigo 11 da citada Resolución a admisión será comunicada ás empresas e a listaxe das mesmas farase pública, mediante resolución nesta páxina web.