Xunta PRO RSE

Xunta PRO-RSE é unha ferramenta software que a Xunta de Galicia pon ao dispor das empresas galegas de xeito gratuíto co fin de facer a diagnose da situación da empresa para a posterior elaboración de memorias de responsabilidade social. A ferramenta está adaptada á nova versión G4 de GRI, principal estándar internacional, e xera o informe de sustentabilidade necesario para realizar as ditas memorias. Xunta PRO-RSE permite ás empresas a integración das variables da responsabilidade social empresarial na xestión do seu negocio, dunha maneira sinxela e gráfica. As empresas poderán visualizar os indicadores e o estado das súas propias actuacións en materia sociolaboral, ambiental e económica e testar a súa evolución a través dos cambios que se vaian introducindo nos indicadores, en función das accións que desenvolvan ao longo do tempo.

Características e funcións
  • Emisión de informes paa a elaboración dos estándares da Xunta de Galicia (con indicadores propios e personalizados), GRI G4 e Pacto Mundial.
  • Poñer en valor e controlar as actuacións da empresa, podendo incluír datos cualitativos e cuantitativos.
  • Identificar as fortalezas e debilidades das empresas dentro da RSE, detectando as posibles áreas de mellora que axudarán as empresas a definir os plans de actuación na materia.

 

 

Formulario de solicitude do instalador da ferramenta XUNTA PRO-RSE


Xunta de Galicia
Turismo de Galicia
agario