Responsabilízate

O programa Responsabilízate trata de achegar ás pequenas e medianas empresas de Galicia a RSE para facer do galego un tecido empresarial máis xusto, rendible e competitivo a través dunha forma de xestión responsable coa sociedade e o ambiente.

Nunha primeira fase de "Diagnóstico e formación" participaron 127 empresas das catro provincias galegas. Esta fase finalizou a mediados do mes de xuño de 2017 coa entrega dos certificados de formación e dos informes de diagnóstico.

Durante esta primeira parte do programa, as empresas recibiron unha formación presencial con sesións grupais, impartida por Forética, e unha formación en liña a través dunha plataforma con contido específico. Tamén contaron coa asistencia personalizada dun titor, cun seguimento persoal dos participantes e cunha avaliación da adquisición de competencias.

A elaboración dun plan de RSE

A segunda fase de Responsabilízate comezou en xullo de 2017 coa participación de 106 empresas. Esta parte do programa servirá para definir un plan de acción en materia de RSE específico para cada empresa, que estará adaptado á realidade desta. Ademais, unha vez identificados os obxectivos e accións asociadas ao dito plan, priorizaranse as accións segundo a súa urxencia, viabilidade, garantía e importancia. Finalmente, escolleranse determinadas accións a curto prazo para que as empresas as implanten no marco da iniciativa.

Obxectivos
  • Xerar sensibilidade e coñecemento sobre a RSE.
  • Achegar información actual e práctica na materia.
  • Fomentar a autonomía da peme no desenvolvemento da RSE.
  • Impulsar un maior desenvolvemento e implantación da RSE nas pemes galegas.
  • Promover a elaboración de informes de RSE.

Nova convocatoria

Proximamente abrirase unha segunda convocatoria do programa Responsabilízate para novas empresas que desexen participar para mellorar a súa xestión a través da responsabilidade social empresarial.

Ligazóns de interese

Noticias

Xunta de Galicia
Turismo de Galicia
agario