Edición 2016

Nesta segunda edición os galardóns volverán recoñecer as boas prácticas en catro modalidades: social, ambiental, económica e de conciliación e fomento da igualdade. Poden presentarse as empresas galegas ou con centros de traballo en Galicia de calquera sector e tamaño, outorgándose os premios en tres categorías: pequena, mediana e grande empresa.

Xurado

As persoas designadas para valorar as candidaturas desta edición son:

• Vogais: María Coutinho (subdirectora xeral de Relacións Laborais); Jacinto Álvarez (subdirector xeral de Coordinación Administrativa): Guillermo Viña (xerente da Oficina Competitiva Igape Innova); María Cruz Ferreira (directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático); Mariña Graña, Carmen Fernández e José Manuel Maceira (Confederación de Empresarios de Galicia); Delia Irene Martínez (UGT-Galicia); Jesús Castro (SN de CC.OO. de Galicia); Miguel Anxo Malvido (CIG) e, como expertos en RSE,  Belén Rey (DIRCOM) e Marcos Ricardo Torres (CERGI).

• Secretaria: Persoa funcionaria da Secretaría Xeral de Emprego, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ligazóns de interese

 

Xunta de Galicia
Turismo de Galicia