Dez medidas para aumentar a produtividade no traballo e facilitar a conciliación 

Dez medidas para aumentar a produtividade no traballo e facilitar a conciliación 

Imprimir Email
(0 votos)

ARHOE - Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios Españois presentou 10 medidas concretas encamiñadas a lograr unha maior produtividade nas empresas e facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. A entidade, que lanzou recentemente 50 medidas para mellorar a conciliación e a igualdade, formula agora as seguintes medidas:

  • Flexibilidade nas horas de entrada e saída.
  • Xornada intensiva, atendendo ao sector produtivo concreto. Hai algúns que permitirían esta medida e outros concentrar o tempo de forma máis efectiva para a empresa e para os traballadores.
  • Redución da pausa da comida, respectando igualmente os hábitos de alimentación saudable, para rendibilizar o horario laboral dos traballadores en xeral, e non sometelos aos horarios dos directivos para facer acompañamento nas súas funcións.
  • Teletraballo, podendo ser só parcial con algunha tarde á semana.
  • Semana laboral comprimida: traballar máis horas ao día a cambio dun día ou medio libre, que podería ser o viernes ou a tarde do venres, segundo sexa mellor para a organización.
  • Remprazo das horas extra por días libres.
  • Facilitación das ausencias do traballo por emerxencia xustificada xerando un banco de horas pactado entre empresa e trabajador.
  • Fomento de contornos de traballo máis saudables, accesibles e funcionais que favorezan o benestar do persoal.
  • Plans de luces apagadas desde determinada hora da tarde (17 ou 18 horas), atendendo ao sector produtivo.
  • Responsabilidade no uso do tempo das reunións: fixar horas de inicio e finalización, ser puntuais, non convocar reunións a última hora da tarde, suprimir as que sexan prescindibles… 

Segundo José Luis Casero, presidente de ARHOE, "en España traballamos unha media de 1.691 horas ao ano, uns 211 días ao ano. Porén, por riba do noso país en canto a produtividade, sitúanse países que traballan bastantes menos horas como Alemania (1.371), Noruega (1.424) ou Francia (1.482)". Casero engade que "o importante non é a cantidade de horas, senón aproveitalas co máximo rendemento". Para que isto ocorra, segundo ARHOE, cómpre motivar o persoal con xornadas flexibles e outras medidas de conciliación. 

Unha das liñas do programa de axudas á RSE da Xunta de Galicia para este 2017 está dedicada a promover a conciliación e o teletraballo nas empresas galegas. O prazo de solicitude está aberto ata o 5 de xuño.