A Xunta fomenta a conciliación e a corresponsabilidade mediante axudas á redución de xornada

A Xunta fomenta a conciliación e a corresponsabilidade mediante axudas á redución de xornada

Imprimir Email
(0 votos)

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar as bases reguladoras das axudas á conciliación familiar e laboral por redución de xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade. Esta orde de subvencións están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

Requisitos

Poderán beneficiarse destas axudas aquelas persoas, homes e mulleres, que se acollesen a unha redución de xornada entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de xuño de 2019 (ambos incluídos). Ademais, deberán reunir as condicións indicadas no artigo 5 das bases reguladoras. 

Accións subvencionables

Serán obxecto de subvencións as seguintes:

  • Redución de xornada de traballo para o coidado dunha filla ou dun fillo menor de tres anos, ou menor de doce anos no caso de que padeza unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%.
  • Redución de xornada cando as persoas traballadoras adopten unha persoa menor ou a teñan en situación de acollemento familiar permanente ou acollemento familiar preadoptivo, sempre que non transcorreran tres aos desde a data de decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción.

O período máximo subvencionable será de oito meses, tanto continuado como fraccionado sempre que un dos períodos sexa dun mínimo de sesenta días naturais ininterrompidos, aínda que o resto sexan inferiores. Ademais, non deben coincidir co permiso por maternidade ou calquera outro permiso, licenza ou excedencia para a mesma finalidade da persoa solicitante ou do seu cónxuxe ou parella.

Máis información na resolución do Diario Oficial de Galicia do 22 de maio de 2019