As empresas galegas asumen máis responsabilidades sociais e ambientais

As empresas galegas asumen máis responsabilidades sociais e ambientais

Imprimir Email
(0 votos)

• Así se desprende do informe do ano 2016 que o Observatorio Permanente da RSE de Galicia vén de publicar.

• Máis do 63% das empresas avalían os impactos sociais, ambientais ou económicos da súa actividade.

• Por tamaño, as grandes empresas destacan en todos os aspectos analizados.

O Observatorio Permanente da RSE de Galicia, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, acaba de publicar o duodécimo informe de resultados correspondente ao ano 2016. O estudo realizouse en base a unha mostra formada por 540 empresas, 101 máis ca en 2015, e máis adaptada á realidade empresarial galega, sendo o 68,8% das enquisadas micro e pequenas empresas.

Segundo este último informe, o grao de coñecemento da RSE nas empresas galegas sitúase no 2,62 de media (nunha escala do 0 ao 5), sendo as grandes empresas as que presentan un maior grao de coñecemento (3,57). 

Implantación da RSE 

Para coñecer o grao de implantación na empresa, o estudo analiza diferentes parámetros: a definición dunha política de RSE, a existencia dun código ético, a presenza dunha persoa ou departamento de RSE, a medición de impactos sociais, ambientais e económicos e a formación. Un 25,19% das empresas conta cunha política de RSE definida. Son as grandes empresas as que sobresaen neste aspecto (59,2%) así como na súa documentación (87%).

Por outra parte, un 15% das empresas dispón dunha persoa responsable en RSE e un 10,7% participou nalgún curso sobre a materia. Ademais, un 40,75% das empresas afirma contar cun código ético e un 63,7% ten en conta a medición dos impactos sociais, ambientais ou económicos, sendo o eido ambiental polo que amosan maior preocupación.

Cómpre sinalar que a modernización dos sectores económicos esixe un novo enfoque nas políticas de recursos humanos, pois a RSE aplicada aos empregados incrementa a produtividade dos mesmos. Neste senso, un 53% das empresas afirma adoptar medidas para favorecer a conciliación, sendo a flexibilización dos tempos de traballo o mecanismo máis utilizado (50%). Ademais, un 31% tamén desenvolve accións para lograr unha maior satisfacción do persoal. Destas, sobresae a racionalización de horarios (79%).

No relativo aos provedores, o 39% das empresas posúe unha política de priorización segundo criterios ambientais e sociais, destacando as grandes empresas da construción. Cabe destacar outro dato relevante: o 62,6% colabora cos seus provedores na mellora dos produtos ou servizos.

En canto á relación cos clientes, o 63,3% das empresas conta cun servizo de atención personalizada.

Respecto pola contorna

Como diciamos, a ambiental é unha das cuestións que máis preocupa ás empresas galegas. Así, o 81% coñece a lexislación que afecta á súa actividade e o 37% dispón de indicadores para medir o seu impacto ambiental. Ademais, un 41% de empresas conta con normas e estándares relacionados co medio. Ao igual ca en informes anteriores, a norma ISO 14001 é a certificación máis empregada (81,8%).

No que respecta á comunidade, as empresas galegas comezan a asumir máis responsabilidades sociais. Así, o 40% delas realizan accións a favor do desenvolvemento social. Destaca o apoio ás accións doutros colectivos (57,4%); exposicións, publicacións, eventos deportivos ou festas (51,3%) e mecenado cultural (48,2%).

O reto: concienciar sobre a RSE

Por primeira  vez, o estudo incorpora unha investigación cualitativa coa realización de  cinco entrevistas en profundidade. O obxectivo era coñecer a opinión das empresas para poder deseñar desde a Administración instrumentos que melloren a aplicación da RSE no tecido empresarial galego. As respostas coinciden na necesidade de sensibilizar sobre a responsabilidade social así como visibilizar a súa rendibilidade. 

A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Emprego, vén desenvolvendo nos últimos anos diferentes accións para concienciar as empresas sobre a importancia de implementar a RSE na súa estratexia de negocio. Un exemplo son as diferentes xornadas temáticas que se organizan co fin de comunicar as vantaxes da RSE; as axudas anuais para o fomento da igualdade e a conciliación ou, actualmente, o desenvolvemento do programa Responsabilízate, grazas o que  máis de cen empresas reciben asesoramento e formación, así como todas as facilidades para contar cun plan de acción de RSE personalizado.

 


Xunta de Galicia
Turismo de Galicia
Préstamo sen intereses emekliye kredi faizsiz
sitios de apostas fiables telefonda sexiddaa tahminleri - dert hattı

agario - - betebet betebet