Axenda

Premio 8 de marzo - Igualdade das mulleres

A Asociación Española do Dereito do Traballo e da Seguridade Social (AEDTSS) convoca por quinto ano consecutivo un premio dedicado a impulsar e promocionar as investigacións as investigacións no ámbito xurídico en materia de igualdade e non discriminación por razón de xénero. Nesta edición, o tema elixido para a redacción dos traballos é "A Directiva (UE) 2019/1158 relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesionales dos proxenitores e cuidadores".

Os traballos deberán presentarse antes do 8 de febreiro de 2022 e serán avaliados pola Comisión de Igualdade, que poderá designar un tribunal composoto por especialista na materia, non vinculados academicamente ás persoas autoras. 

Consulta aquí as bases completas.