Axenda

Congreso de Ética e RSE no sector Agroalimentario

Congreso empresarial cunha xornada formativa e informativa para facer chegar á comunidade empresarial do sector da agroalimentación, coñecementos, habilidades, ferramentas e experiencias positivas de outras empresas que levan tempo traballando nestas iniciativas e trasladar os resultados positivos en todos os entornos que rodean ao mundo empresarial das empresas agroalimentarias. Os temas a tratar serán os principais beneficios da RSE, as ODS, certificacións en RSE, Economía Colaborativa, Economía Circular, Códigos de Ética e Boas practicas, Plans de Igualdade, Conciliación Familiar, etc…… e como aplicalas ao agroalimentario.